Thông tin thanh toán

Thông tin tài khoản giao dịch ngân hàng của ÁO MƯA 123

TÀI KHOẢN CÁ NHÂN
1. Tài khoản ngân hàng Vietcombank
Chủ TK: Đỗ Văn Đức, số TK: 0011 003 998408, Chi nhánh Sở giao dịch
2. Tài khoản ngân hàng BIDV
Chủ TK: Đỗ Văn Đức, số TK: 2221 0000 581 201, Chi nhánh Thanh Xuân, Hà Nội
3. Tài khoản ngân hàng Agribank
Chủ TK: Đỗ Văn Đức, số TK: 1410 20 545 2042, Chi nhánh Mỹ Đình, Hà Nội
4. Tài khoản ngân hàng Techcombank
Chủ TK: Đỗ Văn Đức, số TK: 19030885239010, Chi nhánh Mỹ Đình, Hà Nội
5. Tài khoản ngân hàng ACB
Chủ TK: Đỗ Văn Đức, số tài khoản: 228530459, Chi nhánh Cầu Giấy, Hà Nội
TÀI KHOẢN CÔNG TY
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ĐỖ MINH
Số tài khoản: 0021 000 361180 Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Hà Nội sở giao dịch số 1
Đánh giá bài viết